Om KorNucopia

KorNucopia er en amatør sangforening som hører hjemme på Frederiksberg (København).

KorNucopia blev stiftet 3. juni 2004 og er en demokratisk forening med vedtægter og en bestyrelse som vælges på den årlige generalforsamling.

KorNucopias formål er at:

  • Drive et ambitiøst amatørkor,
  • Opnå et stadigt højere niveau med sangglæden i centrum
  • Opføre enkelte koncerter
  • Samle medlemmerne om hyggeligt, socialt og kor-relevant samvær

Et Overflødighedshorn af toner

Korets navn KorNucopia kommer fra det latinske ord for et overflødighedhorn: cornucopia. Vi synes nemlig, at et overflødighedshorn er et godt symbol for vores kor.

Korets logo – som ses på hjemmesiden øverst til venstre – er designet af Marianne Larsen. Marianne har i designet ladet sig inspirere af de svungne former i overflødighedshorn og noder. Og hun har ret, for vi er på mange måder et overflødighedshorn af toner  – nogle gange endog lidt flere end vores dirigent har instrueret – og til korprøver kan det hænde, at vi i kaffepausen kan nyde et overflødighedshorn af lækker hjemmebagt kage 😉

Kor72
KorNucopia
er medlem af korsammenslutningen Kor72. Som medlem får vi en række fordele både som kor og for korets medlemmer, idet Kor72:

  • afholder stævner af kortere og længere varighed over hele landet med såvel klassisk som rytmisk repertoire, hvor det tilstræbes at tilbyde forskellige niveauer.
  • betaler afgift til Koda for vores offentlige koncerter.
  • har mulighed for at yde tilskud til koraktiviteter