Kontingent

Kor Nucopia kontingentKontingentet for efterårssæsonen 2023 er fastsat til 1.100 kr.  (2. halvår 2023).

Kontingentet kan svinge lidt fra år til år, afhængigt af, hvor mange gange vi aftaler at mødes for at synge, antal sociale arrangementer mv.

Betaling af kontingent bedes foretaget ved indbetaling på vor bankkonto i Danske Bank – reg.nr. 9570 konto nr. 0013470073.

OBS! Du bedes anføre dit navn som første oplysning på overførslen. Bankerne forkorter ofte de indtastede oplysninger og så viser vores kontooversigt  kun oplysningen “Kontingent…  “