KorNucopia – en forening

Foreningens formål er at drive et ambitiøst amatørkor, at opnå et stadigt højere niveau med sangglæden i centrum, at muliggøre opførelsen af enkelte koncerter og at samle medlemmerne om hyggeligt, socialt samvær, herunder deltagelse i andre koncerter og arrangementer
Kor Nucopia er en forening, hvorfor vi alle deltager aktivt i foreningens virke – såvel i det daglige som ved vores arrangementer. Vi bestemmer i fællesskab, hvordan og hvornår vi vil gøre tingene.

De formelle vedtægter kan du se på medlemssiderne, men i korthed forventer vi, at du som medlem af foreningen:

  • kommer til vore øveaftener, så vi alle har samme indøvning af repertoiret
  • melder afbud til dirigenten, hvis du ikke har mulighed for at komme til en øve-aften, så dirigenten kan planlægge sig ud af ’huller’ i stemmegrupperne
  • giver en hånd med, hvor du kan – så øveaftener, koncerter og andre sociale arrangementer glider nemt for os alle
  • – og betaler dit kontingent til tiden