KorNucopia – en forening

Foreningens formål er at drive et ambitiøst amatørkor, at opnå et stadigt højere niveau med sangglæden i centrum, at muliggøre opførelsen af enkelte koncerter og at samle medlemmerne om hyggeligt, socialt samvær, herunder deltagelse i andre koncerter og arrangementer
Kor Nucopia er en forening, hvorfor vi alle deltager aktivt i foreningens virke – såvel i det daglige som ved vores arrangementer. Vi bestemmer i fællesskab, hvordan og hvornår vi vil gøre tingene.

De formelle vedtægter kan du se på medlemssiderne, men i korthed forventer vi, at du som medlem af foreningen:

  • kommer til vore øveaftener, så vi alle har samme indøvning af repertoiret
  • melder afbud til dirigenten, hvis du ikke har mulighed for at komme til en øve-aften, så dirigenten kan planlægge sig ud af ’huller’ i stemmegrupperne
  • giver en hånd med, hvor du kan – så øveaftener, koncerter og andre sociale arrangementer glider nemt for os alle
  • – og betaler dit kontingent til tiden

 

KorNucopia – en aftenskole

Vi er også en aftenskole.  Vores kor aktiviteter foregår i KorNucopia Aftenskole, der er organiseret som en folkeoplysende forening efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Vi modtager som folkeoplysende forening tilskud fra Frederiksberg Kommune.

Som medlem af KorNucopia sangforening er du automatisk også medlem af foreningen KorNucopia Aftenskole og din deltagerbetaling til aftenskolen betales af KorNucopia sangforening.