Bestyrelsen

Foreningens formelle ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og yderligere 2 medlemmer. Endvidere deltager korets dirigent i bestyrelsesmøder efter behov.

Bestyrelsen består af:

  • Formand: Tina Benn
  • Næstformand: Mette Wulff
  • Kasserer: Peter Villumsen

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Eric Erichsen
  • Inge Lise Thrane Jensen

Suppleanter:

  • Anne Rambusch
  • Jens Christian Gundtoft

 

Vi holder ca. 6-7 møder om året, hvor vi tager stilling til en række formelle, overordnede ting. Det er således også bestyrelsen, der har ansvaret over for Frederiksberg Kommune, som vi er så heldige at låne festsalen på Falkonergårdens Gymnasium igennem.