Bestyrelsen

Foreningens formelle ledelse varetages af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og yderligere 2 medlemmer. Endvidere deltager korets dirigent i bestyrelsesmøder efter behov.

Bestyrelsen består af:

  • Formand: Ivan Harbo Jakobsen
  • Næstformand: Mette Wulff
  • Kasserer: Peter Villumsen

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Eric Erichsen
  • Inge Lise Thrane Jensen

Suppleanter:

  • Astrid Bork Andersen
  • Anette Halaburt

Vi holder ca. 6-7 møder om året, hvor vi tager stilling til en række formelle, overordnede ting. Det er således også bestyrelsen, der har ansvaret over for Frederiksberg Kommune, som vi er så heldige at låne festsalen på Falkonergårdens Gymnasium igennem.

Sangforeningen Kor Nucopia har til formål at drive et ambitiøst amatørkor, at opnå et stadigt højere niveau med sangglæden i centrum, at muliggøre opførelsen af enkelte koncerter, og at samle medlemmerne om hyggeligt, socialt samvær, herunder deltagelse i andre koncerter og arrangementer.